Kartka z kalendarza ognisk katechetycznych

Dobry Bóg ofiarował nam

pogodę jak ze snu,

słoneczko, ciepełko

i nieba lazur.

Po prostu,

wspaniałą polską

złotą jesień.

 

I właśnie w ten piękny dzień

katecheci zebrali się

przed obliczem ukochanej Matki

i Królowej Polski

w kopii cudownego obrazu

Matki Bożej Częstochowskiej.

 

Spotkanie rozpoczęliśmy

od  cudu największego

Miłości Chrystusowej,

Eucharystii,

którą współcelebrowali:

Ks. Piotr Pierzchała

i Ks. prałat Krzysztof Waligóra…

 

Czerwona liturgiczna szata

miłości i męczeństwa

 

okryła kapłana

przy stole ołtarza.

 

Wspólnota Kościoła

modlitwą zjednoczenia zabrzmiała.

 

Ks. Popiełuszko,

patronem dnia

 

myślą ze św. Pawłem

nas otula,

 

„Biada mi,

gdybym nie głosił

Ewangelii.” (1 Kor 9, 16c)

 

Homilię wygłosił

ks. prałat Krzysztof Waligóra…

 

Gdy działasz,

działasz w słowie i czynie.

 

Stwarzając człowieka,

człowieka żeś ulepił

 

i rzekłeś słowo:

żyj,

 

abyśmy więcej czynili

a mniej mówili,

 

abyśmy bardziej byli

u stóp ołtarza

niż o nim mówili,

 

byśmy sakramentami żyli

i życiem się dzielili

 

prowadząc dziecię za rękę

do Stołu Słowa i Chleba,

życia Zmartwychwstałego…

 

Konferencja wygłoszona,

dwugłosem

 

Ks. Prałata Krzysztofa Waligóry

i siostry Otylii Pierożek

 

temat poruszyła

o Pierwszym pełnym

 

dziecka uczestnictwie

w darze Eucharystii

 

gromkim głosem powtarzając:

Rodzice i Parafia

 

przygotowują i wtajemniczają

w życie sakramentami.

 

Nasza szkolna posługa

po woli i cierpliwie,

 

na wzór małego pajączka

tkamy sieć religijnych pojęć

 

w umysłach i sercach

naszych podopiecznych.

19.10.2019

Grażyna Wiśniewska

Data publikacji: 
22.10.2019