Narodowa Pielgrzymka Katechetów do Gniezna

Ogólnopolska Pielgrzymka Katechetów do Gniezna

Sobotni poranek, Floriańska 3, godzina 5.50, katecheci z prawej strony Wisły czekają na wyczytanie ostatnich nazwisk z autokarowej listy obecności, ruszamy. Krótka modlitwa, oddajemy w ręce Maryi i Św. Wojciecha nasze pielgrzymowanie, jeszcze błogosławieństwo Ks. Piotra i opuszczamy Warszawę czekając kiedy zacznie świtać, by móc zaśpiewać Godzinki.

W Gnieźnie przywitały nas nieśmiałe promienie słońca. Pierwsze kroki skierowaliśmy do Katedry, gdzie po modlitwie i zadumie przed grobem Św. Wojciecha mamy spotkanie z przewodnikiem tegoż wyjątkowego miejsca. Opowieść pasjonująca, fakty znane i mniej znane, ciekawostki historyczne i architektoniczne. Po tym wprowadzeniu już jesteśmy gotowi na ucztę duchową: wykład ks. prof. dr hab. Mieczysława Polaka.

«Tu przed tysiącem lat rozpoczęła się katecheza na polskiej ziemi» słowami Św. Jana Pawła II - Ks. Profesor wprowadził pielgrzymów w 1050 rocznicę Chrztu Polski. A oto niektóre perełki, które odbiły się echem w sercach katechetów.

«Tu w Gnieźnie, to co katechizuje, to Pierwsza Kościelna Metropolia w Polsce. Tu Kościół zaczął się organizować. Katecheza, to zorganizowana działalność, nie jest działaniem okazjonalnym, ale godzina po godzinie, lekcja po lekcji..., nie da się uformować człowieka duchowego od akcji do akcji. Katecheza przez swoją organizację i systematyczność jest drogą przyszłości. Katecheza wymaga posłania». Ks. Prof. Zaproponował by włączyć to powołanie katechety do modlitw o powołania. «To pierwsza linia frontu.... »

Mały krok pośród wielkich ludzkich ograniczeń. Cierpienie duszpasterskie, katechetyczne ma moc katechetyczną. Jesteśmy posłani z Kościoła, byśmy zbierali się jako Kościół - Wspólnota. Katecheza stała się drzwiami wiary.

Po wykładzie rozpoczyna się Msza Święta pod przewodnictwem Prymasa Polski Abp. Wojciecha Polaka. Słowa homilii przemówiły do nas szczególnie: «Gdzie Chrzest, tam nadzieja, Gdzie Chrzest tam również katecheza, więc gdzie katecheza, tam nadzieja»

«Nie jesteśmy głosicielami ale świadkami. Być katechetą, to angażuje życie. Prymas zaprosił nas by ruszyć od źródeł na peryferia. Trzeba tylko ustrzec się przed pokusą zbytniej troski o nas samych i pokusą leku w sercu, że jesteśmy sami. Kto wierzy, nigdy nie jest sam. Jesteśmy jednością w Kościele i z Kościołem. Tylko ten kto daje zyskuje, ten kto służy.

Ks. Prymas zakończył pytaniem: «Po co się wraca do źródła?  Aby odczuć świeżość, ożywczą świeżość...» . I zapewniał nas: «On podąża wraz z nami, on nas uprzedza jest zawsze z nami i nam towarzyszy».

Umocnieni na duchu, po Mszy Świętej posililiśmy się wojskową grochówką delektując się najpiękniejszymi utworami muzyki klasycznej i filmowej XX i XXI wieku, w wykonaniu Orkiestry Obornickiej. Pod prawie bezchmurnym niebem unosiła się atmosfera radości i pokoju.

Cóż za piękny czas ! Dzięki Ci Panie, że tak dobrze traktujesz swoich przyjaciół...

Kamila Kielak

 

List z Gniezna

Szczęść Boże, 

wszystkim uczestnikom Narodowej Pielgrzymki Katechetów do Gniezna z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski dziękuję za obecność.

Dyrektorom Wydziałów Katechetycznych dziękuję za dobrą współpracę i zorganizowanie wyjazdu do Gniezna.

Za wsparcie w organizacji pielgrzymki dziękuję:
Jednostce Wojskowej z Powidza, Powiatowej Komendzie Policji, Powiatowej Straży Pożarnej z Gniezna, Pogotowiu Ratunkowemu, gnieźnieńskiej Straży Miejskiej, Zakładowi Oczyszczania Miasta Gniezna „Urbis”, Prymasowskiemu Wyższemu Seminarium Duchownemu, wolontariuszom: uczniom Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie, wydawnictwom katechetycznym i redakcjom czasopism katolickich, katechetom świeckim, siostrom zakonnym i kapłanom archidiecezji gnieźnieńskiej.

Za oprawę muzyczną dziękuję:  Orkiestrze Dętej z Obornik Wielkopolskich pod dyrekcją Krzysztofa Warguły oraz Chórowi im. św. Ojca Pio z Gniezna pod dyrekcją Andrzeja Jorasa.

Cieszę się, że mogliśmy spotkać się w Roku Jubileuszowym w Gnieźnie w tak licznej wspólnocie katechetycznej.

Relacja video i fotograficzna z Jubileuszowej Pielgrzymki Katechetów na:

http://www.archidiecezja.pl/aktualnosci/katecheci_w_gnieznie_video.html

Serdecznie pozdrawiam – Teresa Kowalczyk, przewodnicząca Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie.

Informacja o pielgrzymce na stronie Prymasa Polski: http://www.prymaspolski.pl/pl/aktualnosci/prymas_z_katechetami_.html

Homilia Prymasa Polski: https://www.youtube.com/watch?v=XSTUYl9A5jo

Data publikacji: 
03.10.2016