Papieski apel w Stryjkach

Świat potrzebuje świętości chrześcijan

z homilii Jana Pawła wygłoszonej w Starym Sączu 16 czerwca 1999 r.

W dzień po kanonizacji świętych papieży -  Jana Pawła II i Jana XXIII społeczność Zespołu Szkół w Stryjkach na uroczystej akademii podziękowała Bogu za dar życia i pontyfikat papieża Polaka.

Zgromadziliśmy się, by dziękować Panu Bogu za dar kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II. To szczególny czas, gdy nasze serca pragnęły wysławiać Pana w pieśniach pełnych Ducha. Uwielbiliśmy Pana Boga za wielkie dzieła, jakich dokonał w życiu i poprzez posługę Ojca Świętego, którego dziś z radością nazywamy: świętym. W pieśniach i wierszach wspominaliśmy przedziwne drogi Opatrzności, która prowadziła Jana Pawła II do świętości drogą posługi pasterskiej.

Przed kanonizacją Jana Pawła II papież Franciszek skierował orędzie do Polaków. W przesłaniu, które wyemitowała TVP1 i Polskie Radio, papież podziękował narodowi Polskiemu i Kościołowi w Polsce za dar Karola Wojtyły. Franciszek wyraził nadzieję, że kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII nada nowy impuls codziennej i wytrwałej pracy Kościoła w Polsce.

„Dziękuję narodowi polskiemu i Kościołowi w Polsce za dar Jana Pawła II. Wszyscy zostaliśmy ubogaceni tym darem. Jan Paweł II nadal nas inspiruje. Natchnieniem są dla nas jego słowa, pisma, jego gesty, jego styl posługi. Inspiruje nas jego cierpienie przeżywane z heroiczną nadzieją. Inspiruje nas jego całkowite powierzenie się Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka i Matce Bożej”.

Jan Paweł II pozostawił niezatarty ślad w naszych sercach, a jego słowa dotarły do wielu. Dziękujemy za szybkie zakończenie procesu kanonizacyjnego naszego ukochanego Papieża. Najmilszym darem dla Ojca Świętego jest modlitwa dziękczynna w jego intencji.

Nasza szkolna uroczystość była mobilizacją do  modlitewnej wdzięczności za dar Papieża Polaka. Wierzymy, że nie będzie tylko wzruszającym wydarzeniem historycznym, lecz zaproszeniem do pójścia drogą, którą Ojciec Święty wytrwale nam wskazywał w swoim nauczaniu.

Na zakończenie akademii głos zabrał Pan Dyrektor Piotr Jurkowski. Podkreślił podniosłość wydarzenia jakim była kanonizacja dwóch papieży i podziękował uczniom za piękny występ.

A.J.

 

Data publikacji: 
14.05.2014