Peregrynacja Obrazu MB Częstochowskiej

Peregrynacja obrazu MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

w Diecezji Warszawsko-Praskiej

(2.IX.2017 - 16.06.2018)

Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Diecezji Warszawsko - Praskiej to czas, w którym wierni mogą złożyć swoje życie – troski i radości – przed Cudownym Wizerunkiem Królowej, danej Narodowi Polskiemu jako pomoc i obrona. Nawiedzenie jest realizacją Jasnogórskich Ślubów Narodu. Jest okazją do osobistego, parafialnego i diecezjalnego oddania się i zawierzenia Królowej Polski.

Przez Nawiedzenie Obrazu ma się dokonać rzeczywiste spotkanie Matki z całą rodziną diecezjalną. Owocem tego spotkania powinien być wzrost wiary, odrodzenie religijno-moralne,  umocnienie więzi duchowej z Kościołem, rozbudzenie ducha i aktywności apostolskiej wśród wiernych.

Nawiedzenie to także okazja do osobistego i wspólnotowego przyjęcia łaski, wyznania Chrystusa przed ludźmi, manifestacji wiary  w  Boga, do ukazania jedności Kościoła i oddania szczególnej czci Najświętszej Maryi Pannie jako Matce Chrystusa i Kościoła, Królowej Polski.

Zobowiązujemy wszystkich katechetów do przeprowadzenia lekcji przygotowującej do tego wydarzenia.

Na stronie internetowej wydziału katechetycznego można pobrać przygotowane na tę okazję konspekty.

W szkołach średnich lekcję należy przeprowadzić na początku roku szkolnego. W pozostałych szkołach bezpośrednio przed nawiedzeniem obrazu Matki Bożej. Grafik nawiedzenia można znaleźć na stronie diecezjalnej.

Katechetów prosimy by do sprawy nawiedzenia podeszli z największą starannością: zachęcali dzieci i młodzież do uczestnictwa w wydarzeniach, przypominali o nich, zaangażowali się w przygotowania i przebieg wydarzeń we wspólnotach parafialnych.

Tags:
Data publikacji: 
29.08.2017