Podręczniki do nauczania religii obowiązujące na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej

 

Warszawa, dnia 31 maja 2022 r.

Podręczniki do nauczania religii

obowiązujące na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej

W przedszkolach i szkołach znajdujących się na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej w roku szkolnym 2022/2023 należy korzystać wyłącznie z podręczników wymienionych poniżej:

 

PRZEDSZKOLE

Numer, tytuł, autor programu

Podręczniki

Numer programu: AZ-0-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga

Autor programu: KWK KEP

Grupa trzylatków 

Numer podręcznika: AZ-01-01/10-KI-1/15

red.: J. Czerkawski,

Tytuł podręcznika: Radosne dzieci Boże,

Wydawnictwo: Jedność, Kielce

Dopuszczony: do 31 VIII 2024

Numer programu: AZ-0-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga

Autor programu: KWK KEP

Grupa czterolatków 

Numer podręcznika: AZ-02-01/10-KI-3/16

red.: D. Kurpiński, J. Snopek,

Tytuł podręcznika: Świat dziecka Bożego,

Wydawnictwo: Jedność, Kielce

Dopuszczony: do 31 VIII 2024

Numer programu: AZ-0-03/20 z 24 VII 2020

Tytuł programu: Kochani przez Boga

Autor programu: p. dr Aneta Rayzacher-Majewska

NOWOŚĆ - Zalecane!!!

Grupa pięciolatków 

Numer podręcznika: AZ-03-03/20-WA-4/20

red.: A. Rayzacher-Majewska i inni

Tytuł podręcznika: Jesteśmy dziećmi Bożymi,

Wydawnictwo: Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa-Olsztyn

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-0-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga

Autor programu: KWK KEP

Grupa pięciolatków 

Numer podręcznika: AZ-03-01/10-KI-2/15

red.: J. Snopek, D. Kurpiński,

Tytuł podręcznika: Spotkania dzieci Bożych,

Wydawnictwo: Jedność, Kielce

Dopuszczony: do 31 VIII 2024

Numer programu: AZ-0-03/20 z 24 VII 2020

Tytuł programu: Kochani przez Boga

Autor programu: p. dr Aneta Rayzacher-Majewska

Zalecane!!!

Grupa sześciolatków 

Numer podręcznika: AZ-03-03/20-WA-5/20

red.: B. Śmigiera, A. Rayzacher-Majewska i inni,,

Tytuł podręcznika: Z Panem Jezusem,

Wydawnictwo: Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa-Olsztyn

Dopuszczony: bez ograniczeń

 

Numer programu: AZ-0-04/3 z 26 III 2004

Tytuł programu: W radości dzieci Bożych, Autor programu: opr. T. Śmiech

Klasa 0 (sześciolatki)

Numer podręcznika: AZ-03-04/3-1  

red.: D. Kurpiński, E. Osewska, J. Snopek, J. Stala,

Tytuł podręcznika: Kocham dobrego Boga,

Wydawnictwo: Jedność, Kielce,

Dopuszczony: do 31 VIII 2024

 

 

KLASY I-IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Numer, tytuł, autor programu

Podręczniki

Numer programu: AZ-1-01/18 z 19 IX 2018

Tytuł programu: Zaproszeni na ucztę z Jezusem

Autor programu: KWK KEP

Klasa I:

Numer podręcznika: AZ-11-01/18-WA-1/20

red.: A. Frączak, R. Szewczyk, Małgorzata Korzeniewska, ks. Jan Staruchowicz

Tytuł podręcznika: W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, 

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-1-01/18 z 19 IX 2018

Tytuł programu: Zaproszeni na ucztę z Jezusem

Autor programu: KWK KEP

Klasa II: 

Numer podręcznika: AZ-12-01/18-WA-11/21

red.: A. Frączak, R. Szewczyk, M. Korzeniewska, M. Przelaskowski

Tytuł podręcznika: To jest mój Syn umiłowany,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-1-01/18 z 19 IX 2018

Tytuł programu: Zaproszeni na ucztę z Jezusem

Autor programu: KWK KEP

Klasa III: 

Numer podręcznika: będzie podany w późniejszym terminie

red.: A. Frączak, R. Szewczyk, M. Korzeniewska, M. Przelaskowski

Tytuł podręcznika: „Kto spożywa moje Ciało, ma życie”

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 

Dopuszczony:

Numer programu: AZ-2-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę

Autor programu: KWK KEP

Klasa IV:

Numer podręcznika: AZ-21-01/10-WA-3/13

red.: ks. Mariusz Czyżewski;

Tytuł podręcznika: Jestem Chrześcijaninem,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 

Dopuszczony: do 31 VIII 2024

 

 

KLASY V-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Numer, tytuł, autor programu

Podręczniki

Numer programu: AZ-2-01/18 z 19 IX 2018

Tytuł programu: Bóg kocha i zbawia człowieka 

Autor programu: KWK KEP

Klasa V

Numer podręcznika: AZ-21-01/18-WA-3/20

red.: ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka, Michał Małek, s. Martyna Ujazdowska

Tytuł podręcznika: Bóg nas szuka,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-2-01/18 z 19 IX 2018

Tytuł programu: Bóg kocha i zbawia człowieka 

Autor programu: KWK KEP

Klasa VI: 

Numer podręcznika: AZ-22-01/18-WA-9/21

red.: ks. M. Czyżewski, ks. M. Polny, M. Małek, D. Kornacka

Tytuł podręcznika: Jezus nas zbawia,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-2-01/18 z 19 IX 2018

Tytuł programu: Bóg kocha i zbawia człowieka 

Autor programu: KWK KEP

Klasa VII: 

Numer podręcznika: będzie podany w późniejszym terminie

red.: ks. M. Czyżewski, ks. M. Polny, M. Małek, D. Kornacka

Tytuł podręcznika: Kościół wskazuje nam drogę,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 

Dopuszczony:

Numer programu: AZ-3-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem

Autor programu: KWK KEP

Klasa VIII:

Numer podręcznika: AZ-32-01/10-WA-1/13

Autor: ks. Piotr Tomasik, 

Tytuł podręcznika: Ty ścieżkę życia mi ukażesz, 

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 

Dopuszczony: do 31 VIII 2024

Jest to podręcznik wcześniej używany w klasie II Gimnazjum. Będzie dostępny z dwoma okładkami: do klasy II gimnazjum lub do klasy VIII szkoły podstawowej (tegoroczny dodruk). Obie wersje (poza okładką) nie będą się różnić. Można stosować obie. W załączniku umieszczamy stosowną uchwałę Komisji Wychowania Katolickiego.

 

 

LICEUM I TECHNIKUM

Numer, tytuł, autor programu

Podręczniki

Numer programu: dla liceum AZ-3-01/18 z 19 IX 2018 oraz dla technikum AZ-4-01/18 z 19 IX 2018

Tytuł programu: Z Bogiem w dorosłe życie Autor programu: KWK KEP

Klasa I LO i I Technikum (liceum czteroletnie, technikum pięcioletnie):

Numer podręcznika: AZ-31-01/18-WA-2/20

Autor: ks. Piotr Pierzchała, s. Otylia Pierożek, 

Agnieszka Wieczerzańska-Perkins, Grzegorz Diłanian, ks. Kamil Falkowski, Krzysztof Kraszewski, ks. Zbigniew Olszewski, ks. Maciej Bartnikowski, Barbara Rozen, ks. Bogumił Wykowski

Tytuł podręcznika: Na drogach wolności

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 

Dopuszczony: bez ograniczeń 

Numer programu: dla liceum AZ-3-01/18 z 19 IX 2018 oraz dla technikum AZ-4-01/18 z 19 IX 2018

Tytuł programu: Z Bogiem w dorosłe życie Autor programu: KWK KEP

Klasa II LO i II Technikum (liceum czteroletnie, technikum pięcioletnie)

Numer podręcznika: AZ-32-01/18-WA-22/21

Autor: ks. P. Pierzchała, s. O. Pierożek, K. Kraszewski, ks. K. Falkowski

A. Wieczerzańska-Perkins, G. Diłanian, , ks. Z. Olszewski, ks. M. Bartnikowski, 

Tytuł podręcznika: Na drogach dojrzałej wiary 

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: dla liceum AZ-3-01/18 z 19 IX 2018 oraz dla technikum AZ-4-01/18 z 19 IX 2018

Tytuł programu: Z Bogiem w dorosłe życie Autor programu: KWK KEP

Klasa III LO i III i IV Technikum NOWOŚĆ! (liceum czteroletnie, technikum pięcioletnie)

Numer podręcznika: będzie podany w późniejszym terminie

Autor: ks. P. Pierzchała, s. O. Pierożek, K. Kraszewski, ks. K. Falkowski

A. Wieczerzańska-Perkins, G. Diłanian, , ks. Z. Olszewski, ks. M. Bartnikowski, M. Andrychowska-Kozłowska

Tytuł podręcznika: Na drogach nadziei chrześcijańskiej 

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 

Dopuszczony:

Numer programu: AZ-4-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Świadek Chrystusa

Autor programu: KWK KEP

Klasa IV LO i IV Technikum (liceum trzyletnie i technikum czteroletnie):

Numer podręcznika: AZ-43-01/10-WA-4/14

Autor: red.: ks. Piotr Pierzchała, s. Otylia Pierożek

Tytuł podręcznika: Być świadkiem Zmartwychwstałego w rodzinie,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,

Dopuszczony: do 31 VIII 2023

 

 

SZKOŁA BRANŻOWA

Numer, tytuł, autor programu

Podręczniki

Numer programu: nr AZ-5-01/18 z 19 IX 2018

Tytuł programu: Ku dorosłości

Autor programu: KWK KEP

Klasa I:

Numer podręcznika: AZ-51-01/18-KI-3/20

Autor: red.: K. Rokosz, B. Nosek,

Tytuł podręcznika: Jestem chrześcijaninem. Wierzę.,

Wydawnictwo: Jedność,

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: nr AZ-5-01/18 z 19 IX 2018

Tytuł programu: Ku dorosłości

Autor programu: KWK KEP

Klasa II:

Numer podręcznika: AZ-52-01/18-KI-12/21

Autor: red.: K. Rokosz, B. Nosek,

Tytuł podręcznika: Jestem chrześcijaninem. Żyję nadzieją,

Wydawnictwo: Jedność,

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: nr AZ-5-01/18 z 19 IX 2018

Tytuł programu: Ku dorosłości

Autor programu: KWK KEP

Klasa III:

Numer podręcznika: będzie podany w późniejszym terminie

Autor: red.: K. Rokosz, B. Nosek,

Tytuł podręcznika: Jestem chrześcijaninem. Kocham Boga i ludzi,

Wydawnictwo: Jedność,

Dopuszczony: 

 

 

Data publikacji: 
09.06.2022