Spotkanie z Miłością, czyli Adwentowy Dzień Skupienia dla Nauczycieli

W sobotę 15   grudnia bieżącego roku, w zimowe  popołudnie już po raz dwunasty nauczyciele z powiatu mińskiego uczestniczyli w adwentowym dniu skupienia. Spotkali się ponownie  w gościnnych progach Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy. Wszystkich zebranych powitał  dyrektor szkoły , pan Tomasz Płochocki. Na spotkanie przybyli księża:  Dyrektor  Wydziału Nauki Katolickiej Diecezji Warszawsko-Praskiej ksiądz Piotr Pierzchała oraz zaproszony na tę okazję gość – ksiądz dr Sylwester Gaworek,  proboszcz parafii św. Marka Ewangelisty w Warszawie, autor książek z dziedziny duchowości, wykładowca metafizyki, historii filozofii i filozofii Boga w Wyższym  Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko -Praskiej oraz adiunkt na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.

W konferencji rekolekcjonista podkreślił, że adwent to czas odnowy życia . Warto rozbudzić w sobie pragnienie życia inaczej, pragnienie nawrócenia. Kluczowe okazuje się pytanie: co to znaczy wierzyć? Zdaniem ks. Sylwestra wierzyć to znaczy odpowiedzieć na miłość Boga. Chrześcijanin to ktoś, kto spotkał Jezusa  i odpowiedział na Jego miłość swoją miłością. Nasze zadanie to także opowiedzieć innym  o tym ,że spotkaliśmy Miłość.

 „Bóg jest Miłością „(1 J 4, 7-12). To nie jest i nie może być tylko prawda teologiczna, teoretyczna. Wiara to relacja osobista. Wiara wymaga wrażliwości duchowej i umiejętności czytania znaków. Przykładem takiej postawy może być historia trzech króli. Mędrcy  zobaczyli gwiazdę i się uradowali. Dlaczego? Dostrzegli znaki , które mówią ,że Bóg mnie kocha, troszczy się o mnie. Szczególną dziedziną, w której Pan Bóg mówi do człowieka , są wydarzenia naszego życia  - trzeba tylko dostrzec ,ze Bóg mówi i działa. Także w trudnych wydarzeniach można  dostrzec działanie Łaski.

 Rekolekcjonista zadał zebranym pedagogom „pracę domową”. Trzeba rozglądać się , nie być jak ci, którzy „mają oczy ,ale nie widzą” (Mt 13,13) . Trzeba ćwiczyć uważność, być uważnym w życiu duchowym. Jeśli dostrzegę znaki Bożej miłości, wtedy ja sam staję się, mam szansę stać się znakiem miłości dla innych. „Jeżeli będziecie  się wzajemnie miłowali….” ( J 13,34-35). Po tym nas poznają…

Ciąg dalszy rozważań zawierała homilia wygłoszona przez ks. Sylwestra, poświęcona postaci Jana Chrzciciela. Ks. rekolekcjonista podkreślił, że miarą wielkości proroka  jest siła oporo przeciwko niemu, tego właśnie doświadczył Jan Chrzciciel. Jezus wskazuje na cierpienie i odrzucenie przez ludzi, którym Jan prorokował. Tym bardziej więc dziękujmy za skarb wiary, tym pełniej otwierajmy się na Miłość, otwierajmy się na Jej przyjęcie. Nie bójmy się ,że jeśli upodobnimy się do Niego , to i nas prędzej czy później spotka niezrozumienie i odrzucenie. Jan Chrzciciel jest dobrym i wiernym prorokiem, całym sobą służy Panu. Zapowiadając Jezusa, nie szczędzi sił. Jest przy tym pokorny, służy prawdzie. Na pytanie „Cóż mamy czynić ?” Jan odpowiada : czyń dobro tam, gdzie jesteś, szanuj innych, ale nie poprzestawaj na własnych wysiłkach, tylko przyjmij działanie Ducha św. Takie jest przesłanie Jana Chrzciciela.

Po adoracji Najświętszego Sakramentu i mszy świętej w kościele pw. św. Jana  Chrzciciela  nauczyciele spotkali się ponownie  w szkole na opłatku i agapie. Sobotni Dzień Skupienia, na którym zebrała się liczna grupa nauczycieli pracujących w szkołach powiatu mińskiego, udowodnił, że jest to bardzo cenna i potrzebna inicjatywa, sprzyjająca budowaniu więzi pomiędzy pedagogami z różnych placówek i wspólnemu przeżywaniu oczekiwania na Boże Narodzenie.

Renata Bakuła

 

Data publikacji: 
21.12.2018