Studyjny wyjazd do Niepokoalanowa i Szymanowa

Sobotni wyjazd katechetów odbył się pod hasłem „Maryi Niepokalanej”. Pierwszym miejscem, które odwiedziliśmy był Niepokalanów. Przewodnikiem był o. prof. Grzegorz Bartosik, który najpierw pokazał nam dom i celę w której mieszkał i pracował o. Maksymilian Kolbe. W tym domu nieoczekiwanie spotkaliśmy, arcybiskupa Henryka Hosera SAC, który przebywa z wizytą w Polsce. Następnie zwiedziliśmy budynek, w którym zorganizowane jest, jedyne w swoim rodzaju, bardzo ciekawe, muzeum Straży Pożarnej, zakonników z Niepokalanowa. Duże wrażenie zrobiła również monstrancja w kształcie Maryi, w bocznej kaplicy bazyliki mniejszej. Dalej nasz szlak prowadził piękną drogą do Szymanowa. Klasztor i park sióstr Niepokalanek również robi wrażenie. Jest to dawny pałac Lubomirskich. Jest tam również kaplica, sanktuarium Matki Bożej Jazłowieckiej, patronki ułanów. Po Mszy świętej w kaplicy, usłyszeliśmy piękną opowieść o figurze Matki Bożej i o założycielce Niepokalanek Marcelinie Darowskiej. Ta opowieść była lekcją patriotyzmu dla nas.

Jadwiga Zygmunt, uczestniczka, katechetka

 

Data publikacji: 
01.10.2019