VIII Tydzień Wychowania

WYCHOWAWCA CHRZEŚCIJAŃSKI W PROCESIE ROZEZNAWANIA POWOŁANIA”

Tydzień Wychowania to inicjatywa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i Rady Szkół Katolickich.

Jego tematyka będzie nawiązywać do hasła 15. Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów: Młodzież, wiara i rozeznanie powołania, mającego odbyć się w Rzymie w październiku tego roku.

Tydzień Wychowania obchodzony jest we wrześniu każdego roku w tygodniu poprzedzającym Święto Św. Stanisława Kostki, Patrona dzieci i młodzieży.

Inicjatywa Tygodnia Wychowania została pomyślana jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, jako forma zwrócenia uwagi wszystkich ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania jako pomoc w szukaniu prawdy, która jest fundamentem wychowania.

Strona Tygodnia Wychowania działa przez cały rok; prezentuje materiały przydatne w misji nauczycieli, wychowawców, rodziców, katechetów i tych wszystkich, którym prawdziwy i pełny rozwój dzieci i młodzieży leży na sercu.

Pomoce dydaktyczne dostępne na stronie internetowej, a także płyta z prelekcjami. Tradycją jest, że księża biskupi kierują na rozpoczynający się rok szkolny i katechetyczny okolicznościowy list pasterski odczytywany w niedzielę na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

Materiały są także do pobrania ze strony: 

www.tydzienwychowania.pl

Materiały zostały również przekazane do wszystkich parafii. 

Katecheci powinni przeprowadzić przygotowane katechezy w klasach, w których uczą.

Data publikacji: 
06.09.2018