Warsztat katechety - czyli jak prostymi sposobami tworzyć własne pomoce dydaktyczne - relacja

Dnia 16 listopada 2019 miało miejsce spotkanie formacyjne dla katechetów. Jak zwykle przy wejściu do auli każdego katechetę witał uśmiechnięty i życzliwy ks. Piotr Pierzchała - Dyrektor.

Gdy już wszyscy zebrali się w wyznaczonym miejscu wówczas rozpoczęła się Eucharystia. Eucharystię celebrowali: ks. Piotr Pierzchała oraz ks. Grzegorz Opiela z diecezji radomskiej. Część wokalno-instrumentalną podczas Eucharystii poprowadziła Monika Kwietniewska. Czytanie – Bogdan Makowski, Psalm i Alleluja – s. Joanna Korzeniewska, a modlitwę wiernych Iwona Kuca. Homilię wygłosił wspomniany już ks. Grzegorz Opiela. W homilii ks. Opiela nawiązał do słów sobotniej Ewangelii: „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie”. W nawiązaniu do tych słów usłyszeliśmy, że Bóg troszczy się o rzeczy najmniejsze, gdyż u Boga wszystko jest możliwe. Ks. Grzegorz nawiązał do osobistych doświadczeń ze spotkania z dziećmi niepełnosprawnymi, którym służył w czasie wakacyjnego wyjazdu na obóz. Powiedział:

Świat niepełnosprawnych trzeba rozumieć.

Zrozumieć sens życia poprzez niepełnosprawność.

Człowiek sprawny uczy się od niepełnosprawnych dziękczynienia.

Nam wszystkim potrzeba nauczyć się cieszyć dosłownie wszystkim, tak jak cieszą się niepełnosprawni.

Do katechetów ks. Grzegorz powiedział:

Katecheta jest szczególnym znakiem w środowisku, w którym pracuje i przebywa, jest też pomostem dla ludzi, by nie zapomnieli o Bogu.

Powinien tak żyć, aby ludzie  w jego oczach zobaczyli Boga, by ludzie spotykając katechetę, odnaleźli w nim Boga.

Czy Jezus znajdzie Wiarę gdy przyjdzie? To katecheta powinien przemieniać siebie z Bogiem.

Po zakończeniu Eucharystii zabrał głos Ks. Piotr, który przypomniał katechetom o zbliżających się warsztatach, konkursach i olimpiadach. Po krótkich ogłoszeniach wszyscy uczestnicy spotkania udali się na piętnastominutową przerwę z herbatą, kawą oraz ciasteczkami.

Tematem drugiej części spotkania było „Jak prostymi sposobami tworzyć własne pomoce dydaktyczne”. Oczywiście chodzi tutaj o pomoce katechetyczne potrzebne na lekcję religii. Ta część miała charakter  zachęcający do osobistej twórczości. Prowadząca Pani Monika Ząberg w niezwykle ciekawy sposób przedstawiała katechetom sposoby wykonania własnych pomocy dydaktycznych, które pomogą interesująco poprowadzić lekcję religii. Katecheci byli zaskoczeni wielością pomysłów, które w tani i prosty sposób można wykorzystać na lekcji.

Sądzę, że przedstawione przez p. Monikę pomysły pomogą katechetom ożywić przekaz Prawd Bożych na swoich lekcjach.

Na koniec wszyscy katecheci podziękowali p. Monice gromkimi brawami. W optymistycznym nastroju i rozbudzonym zapałem do twórczej pracy powróciliśmy do swoich domów.

Serdecznie dziękujemy za ciekawe warsztaty.

Anna Skorupska

 

Data publikacji: 
29.11.2019