Wyzwolić pozytywny potencjał młodzieży - szkolenie o zagrożeniach pornografii

16 lutego b.r. odbyło się czwarte, spotkanie formacyjne dla katechetów z diecezji warszawsko – praskiej. Spotkanie tradycyjnie już rozpoczęło się od Eucharystii, której przewodniczył ks. bp Romuald Kamiński. W słowie skierowanym do katechetów Pasterz naszej diecezji stwierdził, że jesteśmy pielgrzymami w drodze do domu Ojca, a pielgrzym to ktoś, kto zna punkt docelowy swojej wędrówki, w odróżnieniu np. do turysty. Bardzo ważne na tej drodze jest zafascynowanie się naszym celem, bo dzięki temu nie będziemy marnowali sił na marudzenie, a także roztropność, dzięki której w naszej wędrówce znajdziemy czas na odpoczynek, posiłek oraz możliwość zweryfikowania trasy, którą idziemy. W nawiązaniu do Ewangelii z dnia o rozmnożeniu przez Pana Jezusa chleba, bp Romuald podkreślił, że ważnym jest, aby katecheci odnaleźli się jako ci, którzy troszczą się i są odpowiedzialni za sobie powierzonych. Chodzi o to, by potrafili towarzyszyć w imieniu Ojca dzieciom i młodzieży, z którą spotykają się na co dzień. To szczególna i wyjątkowa misja do spełnienia przez katechetów w dzisiejszych czasach, która nie jest jednorazową pomocą, ale stałym byciem „przy”.

Na zakończenie Eucharystii złożyliśmy naszemu Pasterzowi serdeczne życzenia imieninowe.

Drugą część spotkania poprowadził p. Mirosław Strumiński, wiceprezes Fundacji Homo Homini im. Karola de Foucauld, współpracownik Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, pedagog, trener programów profilaktycznych, prywatnie: mąż i ojciec. Temat, który został przedstawiony omawiał zagrożenia wynikające z kontaktu z pornografią. Prowadzący rozpoczął od zapoznania z definicją problemu, jego skalą oraz z danymi związanymi z wiekiem pierwszego kontaktu, które mocno dotknęły wszystkich obecnych. Pan Strumiński wskazał na czynniki, które wpływają na tak szybkie uzależnienie od pornografii i jak wielkim zagrożeniem jest ona dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Katecheci mogli również usłyszeć wiele ciepłych słów pod adresem Stowarzyszenia Twoja sprawa, które w sposób bardzo kompetentny walczy z wszelkimi nadużyciami w tej kwestii. W końcowej części spotkania zainteresowani usłyszeli również o konsekwencjach oglądania pornografii oraz seksualizacji. Prowadzący wskazał także na zasadniczy czynnik chroniący przed kontaktem i uzależnieniem od pornografii, jakim są żywe, dobre relacje w rodzinie. Na potwierdzenie tego przez całe spotkanie p. Strumiński dzielił się własnym doświadczeniem w tej kwestii. Wychodząc ze spotkania każdy katecheta mógł zabrać ze sobą kartkę z adresami stron internetowych przydatnych przy temacie pornografii. Choć nie był to najłatwiejszy temat, to jednak szalenie ważny, szczególnie w perspektywie towarzyszenia dzieciom i młodzieży, które są powierzone katechetom.

 

 

Data publikacji: 
26.02.2019