Dokumenty i przepisy świeckie

Nazwa dokumentu
Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii.
Zasady dotyczące organizowania rekolekcji dla uczniów szkół publicznych
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobów organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 maja 2001 r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2000r. w sprawie ekspertów
Ochrona Danych Osobowych w Działalności Kościoła Katolickiego w Polsce
Informacja MEN w sprawie nauczania religii
Wyjaśnienie MEN w sprawie nauczania religii w szkołach w świetle rozporządzenia o ramowych planach nauczania
Wyjaśnienie MEN - bezpłatna nauka religii w przedszkolach
Stanowisko MEN w sprawie dodatkowych godzin z Karty Nauczyciela
Ustawa o Systemie Oświaty (tekst aktualny)
Korespondencja MEN i Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski
Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii. Dz. Urz. MEN Nr 3 poz. 21
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach