AKTUALNOŚCI

Rekolekcje szkolne a współczesne formy przekazu wiary

Katedra Współczesnych Form Przekazu Wiary ITPiK KULJPII
Komisja Apostolstwa Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce
Tirocinium Pastoralne Warszawskiej Prowincji Redemptorystów
zapraszają na sympozjum

Rekolekcje szkolne a współczesne formy przekazu wiary

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 21-22.01.2013

Lekcja otwarta w Zespole szkół nr 3 w Legionowie

Ostatnie spotkanie z cyklu lekcji otwartych w pierwszym semestrze roku szk. 2012/2013 odbyło się w Szkole Podstawowej nr 3 w Legionowie. Dziś, to jest 15 stycznia, wraz z grupą katechetów dekanatu legionowskiego, uczestniczyliśmy w lekcji otwartej, którą poprowadziła p. Iwona Zamielska. Lekcja w klasie III miała zachęcić dzieci do refleksji nad przeżywanym w Kościele Rokiem Wiary, oraz do odpowiedzenia sobie na pytanie: Czy wierzę w Syna Bożego? Pani Iwona z zaangażowaniem starała się przeprowadzić dzieci przez ten trudny a zarazem bardzo ciekawy temat.

Lekcja otwarta w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie

Dziś tj. 8 stycznia 2013 roku zagościliśmy w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Wraz z kilkoma katechetami z terenu naszej diecezji uczestniczyliśmy w dwóch lekcjach otwartych. Pierwszą w szkole podstawowej poprowadziła p. Joanna Archutowska. Lekcja pt. "Ucieczka rodziny Jezusa do Egiptu", miała na celu zapoznanie uczniów z historią ucieczki świętej Rodziny z Nazaretu. Miała także zwrócić uwagę uczniów na właściwe reagowanie na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Dzieci pięknie odpowiadały na pytania.

Narada z przedstawicielami Kościołów i Związków Wyznaniowych

Dnia 27 listopada 2012 roku w podziemiach naszej Katedry odbyło się coroczne spotkanie z przedstawicielami Kościołów i Związków Wyznaniowych, odpowiedzialnych za nauczanie religii w szkole i punktach międzyszkolnych oraz poza szkolnych, zorganizowane przez Mazowieckiego Kuratora oświaty. Spotkanie to przebiegało pod hasłem „Nauczyciel, mentor, tutor, przewodnik?”

Adwentowy Dzień Skupienia dla Nauczycieli i Katechetów w „Mechaniku” w Mińsku Mazowieckim czyli różnica między przystawką a daniem głównym…

Przychodzi człowiek do lekarza – Co panu jest? – A tam, trochę boli tu i tam, ale właściwie to nic mi nie jest, wiadomo, latka lecą! – To jak mam pana leczyć?

Spotkanie opłatkowe dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych w naszej kurii

Dziś tj. 18 grudnia 2012 roku w auli kurialnej odbyło się spotkanie dyrektorów szkół i placówek oświatowych z terenu Diecezji Warszawko – Praskiej. Spotkanie to, jak każdego roku było okazję do złożenia życzeń świątecznych w gronie osób kierujących edukacją na Mazowszu oraz na terenie Diecezji Warszawsko - Praskiej. Na samym początku ks. Artur Staniszewski, dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej, przywitał wszystkich zebranych. Wysłuchaliśmy słów Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa w Betlejem, odczytanych przez ks.

Adwentowe skupienie katechetów - relacje uczestników

W sobotę 15.12.2012 r.  odbyło się spotkanie formacyjne dla katechetów.  Temat spotkania : "Adwentowy Dzień Skupienia" poprowadził ks. Piotr Pierzchała. Ks. Piotr niezwykle ciekawie i przejrzyście wprowadził nas w tematykę rozważania tekstu natchnionego. Przybliżył znaczenie, cele i sposoby czytania Biblii oraz zwrócił uwagę na najczęściej popełniane błędy przy lekturze Pisma świętego.

Lekcja otwarta dla dekanatu Mińsk Mazowiecki - św. Antoni

Dziś tj. 14 grudnia 2012 roku odbyła się lekcja otwarta w Szkole Podstawowej im. Rotmistrza Henryka Zandbanga w Stojadłach, dla nauczycieli z dekanatu Mińsk Mazowiecki - św. Antoni. Lekcję w klasie III poprowadziła Pani mgr Anna Kopka. Dzieci zatrzymały się nad Tajemnicą Nawiedzenia świętej Elżbiety, przez Maryję. Tematem lekcji był początek hymnu jaki wyśpiewała Maryja " Wielbi dusza moja Pana".  Na zajęciach mieliśmy okazję zobaczyć ciekawe metody pracy z dziećmi w młodszych klasach szkoły podstawowej.

Strony

Subskrybuj Wydział Nauki Katolickiej Diecezji Warszawsko-Praskiej RSS