DZIECI I MŁODZIEŻ Z UKRAINY NA KATECHEZIE -Szkolenie on-line na platformie Zoom

TERMIN

 w środę 30.03.br w godz. 20.00 – 21.30 

w sobotę 2.04.br w godz. 18.00 – 19.30

PROGRAM

Może się zdarzyć, że na naszych lekcjach religii pojawią się dzieci z Ukrainy, które uciekły przed wojną. Są one: grekokatolikami, rzymskimi katolikami, prawosławnymi (z Prawosławnej Cerkwi Ukrainy lub z Patriarchatu Moskiewskiego), mogą być członkami kościołów wschodnich (np. ormiańskiego). Ich obecność na zajęciach może rodzić w nas wiele różnorodnych pytań.

Celem szkolenia jest zebranie tych pytań i udzielenie na nie odpowiedzi.

W pierwszej części szkolenia prowadzący przedstawi, jak w pracy pastoralnej i katechetycznej z uchodźcami z Ukrainy uwzględnić podejścia wyżej wymienionych Kościołów do pytań wiary, Liturgii, modlitwy, życia moralnego. W drugiej – będzie odpowiadał na przesłane nam wcześniej pytania. W części drugiej będzie też możliwość zadawania pytań na żywo.

Zapisy tutaj

Data wydarzenia: 
Powtarza się co tydzień do sob. kw. 02 2022.
30.03.2022 (Całodzienne)