Każdy bowiem jest ogarnięty Tajemnicą Odkupienia - Jan Paweł II, Redemptor hominis, 13.)

Spotkanie IA

dla nauczycieli szkół dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

„Każdy bowiem jest ogarnięty Tajemnicą Odkupienia” Jan Paweł II, Redemptor hominis, 13.), 

SPOTKANIE PRZENIESIONE NA INNY TERMIN POINFORMUJEMY O TYM Z WYPRZEDZENIEM.

17.10.2020

Godz. 10.00 – 13.00.

Prowadzący: Ks. prof. KUL dr hab. Andrzej Kiciński.

Ks. prof. KUL dr hab. Andrzej Kiciński - kierownik katedry Katechetyki Szczegółowej i dyrektor Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

W obrębie zainteresowań naukowych są: pedagogika chrześcijańska, pedagogika i katechetyka specjalna, nauczanie religii katolickiej w szkole, katecheza dorosłych, formacja katechetów, katechizmy katolickie, język katechetyczny, Światowe Dni Młodzieży.

Opis szkolenia: W trakcie spotkania prowadzący przedstawi następujące zagadnienia:

1. Katecheza z osobami z niepełnosprawnością według nowego Dyrektorium Katechetycznego z 2020 r.

2. Rola komunikacji wspomagającej i alternatywnej w formacji moralnej osób z niepełnosprawnością

3. Przykładowy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) uwzględniający rozwój religijny

 

Data wydarzenia: 
17.10.2020 - Od 10:00 do 12:30