O wydziale

WYDZIAŁ NAUKI KATOLICKIEJ - STRUKTURA

 

ks. Mariusz Czyżewski - Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej

tel.: +48 22 5181511, e-mail: mariuszczyzewski7@wp.pl; przyjmuje w siedzibie Wydziału w poniedziałki w godz. 10.00 – 13.00, (po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym bądź po potwierdzonym przez wydział zgłoszeniu emaliowym).

 

s. Cecylia Stusowicz - Referentka do spraw katechetycznych.

obecna w siedzibie wydziału od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00. tel. +48-22-5181511; email: scecylias@gmail.com

 

 


DORADCY METODYCZNI

 

Lp. Imię i nazwisko Rejon / zakres działania Miejsce pracy Telefon kontaktowy e-mail Dyżur
1. P. mgr lic. Anna Parfenovich m. st. Warszawa Z. Szkół Spec. im. Hipolita Szczerkowskiego, ul. Kilińskiego 21, Grodzisk Maz.

693 234 265

aliol@o2.pl

w piątki, 10.00 – 12.00, www.wcies.edu.pl

             
             
             

Doradcy merytoryczni służą pomocą katechetom w rozwiązywaniu problemów: dydaktycznych, metodycznych, wychowawczych, oraz prawa oświatowego. Prowadzą także różne formy szkoleń i spotkań, które są pomocą w podwyższaniu kwalifikacji zawodowych. Doradcy wspomagają katechetów poprzez różnego rodzaju projekty edukacyjne. Są pomocą w tworzeniu szkolnych systemów wychowania. Doradcy przeprowadzają także koleżeńskie hospitacje lekcji katechetów ubiegających się o stopień awansu zawodowego.


WIZYTACJE KATECHETYZNE

W roku szkolnym-katechetycznym 2014/15 odbędą się kolejne wizytacje katechetyczne szkół i katechetów. Połączone będą one z wizytacjami kanonicznymi parafii przeprowadzonymi co pięć lat przez Biskupów. Odpowiedzialnym za przygotowanie planu wizytacji katechetycznej jest proboszcz parafii, na terenie której znajdują się szkoły. Katecheta przed obserwacją lekcji zobowiązany jest przygotować konspekt lekcji, plany dydaktyczne zajęć w nauczanych klasach oraz wykaz podręczników.

Wizytacja katechetyczna obejmuje
 

W szkole:

  • Spotkanie z Dyrekcją szkoły
  • Zapoznanie się z dokumentacją szkolną dot. nauczania religii (m. in. ważność skierowania do nauczania religii tzw. misji kanonicznej)
  • Obserwacja lekcji prowadzonych przez katechetów (maksymalnie cztery dziennie). Katecheta powinien posiadać konspekt lekcji. Po lekcji jest jej omówienie.

W parafii:

  • Omówienie z proboszczem Wizytacyjnego Formularza Katechetycznego

DIECEZJALNI WIZYTATORZY NAUCZANIA RELIGII

  • ks. Mariusz Czyżewski
  • s. Cecylia Stusowicz