O wydziale

WYDZIAŁ NAUKI KATOLICKIEJ - STRUKTURA

 

ks. Piotr Pierzchała - Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej

tel.: +48 22 5181512, (w pilnych sprawach) tel. kom.:+48 606301359, e-mail: dkpp@wp.pl; przyjmuje w siedzibie Wydziału we wtorki i środy w godz. 10.00 – 13.00, (po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym bądź po potwierdzonym przez wydział zgłoszeniu emaliowym).

 

ks. Mariusz Czyżewski - Wicedyrektor Wydziału Nauki Katolickiej

tel.: +48 22 5181511, e-mail: mariuszczyzewski7@wp.pl; przyjmuje w siedzibie Wydziału w poniedziałki w godz. 10.00 – 13.00, (po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym bądź po potwierdzonym przez wydział zgłoszeniu emaliowym).

 

s. Cecylia Stusowicz - Referentka do spraw katechetycznych.

obecna w siedzibie wydziału od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00. tel. +48-22-5181511; email: scecylias@gmail.com


DORADCY METODYCZNI

Lp. Imię i nazwisko Rejon / zakres działania Miejsce pracy Telefon kontaktowy e-mail Dyżur
1. dr Marzanna Dubińska m. st. Warszawa Szkoła Podstawowa nr 203 w Warszawie, ul. Ks. I. Skorupki 8, (Śródmieście) 

604 805 123

marzanna.dubinska@wcies.edu.pl miejsce i czas zostana podane we wrześniu i zamieszczone na stronie internetowej www.wcies.edu.pl
2. mgr Grzegorz Diłanian m. st. Warszawa L Liceum Ogólnokształcące im. Ruy Barbosy, ul. Brudzińskiego 4 (Praga Północ) 509 058 665 grzegorz.dilanian@wcies.edu.pl W Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, które mieści się przy ul. Starej 4 (pok. 104 na parterze), w poniedziałki od godz. 14:00 do godz. 15:00.
3. mgr lic. Agnieszka Wieczerzańska-Perkins m. st. Warszawa
XL Liceum Ogólnokształcące
ul. Platynowa 1
(Ochota)

504 542 222

agnieszka.wieczerzanska@wcies.edu.pl miejsce i czas zostana podane we wrześniu i zamieszczone na stronie internetowej www.wcies.edu.pl
4.  dr Beata Zielińska m. st. Warszawa Szkoła Podstawowa nr 263 w ZS nr 52 w Warszawie, ul. Szegedyńska 11, (Bielany) 509 936 774 beata.zielinska@wcies.edu.pl  miejsce i czas zostana podane we wrześniu i zamieszczone na stronie internetowej www.wcies.edu.pl

Doradcy merytoryczni służą pomocą katechetom w rozwiązywaniu problemów: dydaktycznych, metodycznych, wychowawczych, oraz prawa oświatowego. Prowadzą także różne formy szkoleń i spotkań, które są pomocą w podwyższaniu kwalifikacji zawodowych. Doradcy wspomagają katechetów poprzez różnego rodzaju projekty edukacyjne. Są pomocą w tworzeniu szkolnych systemów wychowania. Doradcy przeprowadzają także koleżeńskie hospitacje lekcji katechetów ubiegających się o stopień awansu zawodowego.


WIZYTACJE KATECHETYZNE

W roku szkolnym-katechetycznym 2014/15 odbędą się kolejne wizytacje katechetyczne szkół i katechetów. Połączone będą one z wizytacjami kanonicznymi parafii przeprowadzonymi co pięć lat przez Biskupów. Odpowiedzialnym za przygotowanie planu wizytacji katechetycznej jest proboszcz parafii, na terenie której znajdują się szkoły. Katecheta przed obserwacją lekcji zobowiązany jest przygotować konspekt lekcji, plany dydaktyczne zajęć w nauczanych klasach oraz wykaz podręczników.

Wizytacja katechetyczna obejmuje
 

W szkole:

  • Spotkanie z Dyrekcją szkoły
  • Zapoznanie się z dokumentacją szkolną dot. nauczania religii (m. in. ważność skierowania do nauczania religii tzw. misji kanonicznej)
  • Obserwacja lekcji prowadzonych przez katechetów (maksymalnie cztery dziennie). Katecheta powinien posiadać konspekt lekcji. Po lekcji jest jej omówienie.

W parafii:

  • Omówienie z proboszczem Wizytacyjnego Formularza Katechetycznego

DIECEZJALNI WIZYTATORZY NAUCZANIA RELIGII

  • ks. Piotr Pierzchała
  • ks. Mariusz Czyżewski
  • s. Cecylia Stusowicz