Polityka prywatności

Dotyczy serwisu internetowego prowadzonego przez Wydział Nauki Katolickiej Kurii Biskupiej Diecezji Warszawsko-Praskiej

www.katecheza.floriańska3.pl

zwanego dalej "serwisem"

1. Rodzaje gromadzonych informacji

1.1 Pliki cookies

W celu lepszego dopasowania treści do wymagań użytkownika serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), które zapisywane są na dysku komputera (w przeglądarce).

W przypadku kiedy nie chcesz, aby te pliki były zapisywane się na twoim komputerze możesz odpowiednio skonfigurować swoją przeglądarkę:

  • w przeglądarce Firefox wejdź w: Narzędzia ⇒ Opcje ⇒ Prywatność. 

  • w przeglądarce Chrome nieco trudniej znaleźć tę funkcję: Ustawienia ⇒ Ustawienia zaawansowane ⇒ Prywatność ⇒ Ustawienia treści

  • w przeglądarce Internet Explorer: Narzędzia ⇒ Opcje internetowe ⇒ Prywatność (pozwala wybrać różne poziomy ochrony) ⇒ Zaawansowane (jeśli chcesz dostosować obsługę cookies ręcznie.

  • w przeglądarce Opera: Preferencje ⇒ Zaawansowane ⇒ Ciasteczka

W logach serwisu zapisywane jest także IP użytkownika. Nie jest ono nikomu udostępniane (poza sytuacjami przewidzianymi prawem).

1.2 Cel serwisu i grupa docelowa

Głównym celem serwisu jest wspomaganie pracy katechetycznej Wydziału Nauki Katolickiej Diecezji Warszawsko-Praskiej, a przede wszystkim informowanie, koordynacja i zarządzanie pracą nauczycieli religii pracujących na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej. Dodatkowo serwis spełnia funkcję ewangelizacyjną oraz integracyjną środowiska katechetycznego Diecezji.

Możliwość aktywnego korzystania z serwisu, a zatem komentowania treści opublikowanych w serwisie, dodawania nowych wątków na forum, otrzymywania informacji o nowych publikacjach (newsletter) oraz innych informacji wysyłanych przez Wydział Katechetyczny związanych z pracą katechetyczną mają wyłącznie osoby, które posiadają konta w serwisie zwane dalej użytkownikami. W serwisie funkcjonują następujące role użytkowników i związane z nimi uprawnienia:

  • Katecheta – użytkownik, który posiada aktywne konto w serwisie, ale nie wypełnił formularza osobowego katechety. Użytkownik może komentować publikacje w serwisie po ich akceptacji przez administratora serwisu,

  • Katecheta zweryfikowany – użytkownik, który posiada aktywne konto w serwisie i wypełnił formularz osobowy katechety. Użytkownik  ma możliwość dodawania komentarzy do publikacji oraz korzystania z forum bez akceptacji administratora serwisu,

  • Sympatyk – użytkownik, który posiada aktywne konto w serwisie, ale nie jest nauczycielem religii w Diecezji Warszawsko Praskiej – użytkownik został zaakceptowany przez Wydział Katechetyczny i ma uprawnienia katechety zweryfikowanego.

1.3 Użytkowanie serwisu.

a) konta w serwisie, dodawanie komentarzy i nowych wątków na forum

Założenie konta wymaga podania adresu mailowego (poprawnego), imienia i nazwiska oraz nazwy użytkownika (loginu), która stanie się podpisem użytkownika w komentarzach i na forum. Nazwy użytkownika nie można zmienić (w wyjątkowych sytuacjach prosimy o kontakt z Wydziałem Katechetycznym bądź administratorem serwisu). Dadatkowo każdy użytkownik może umieścić swoje zdjęcie profilowe lub avatar (nie jest to obowiązkowe), które będzie wyświetlane w komentarzach i na forum.

Adres mailowy jest wykorzystywany dla przesłania linku aktywacyjnego przy rejestracji oraz przesłania nowego hasła w przypadku utraty starego oraz otrzymywanie informacji o nowych publikacjach w serwisie oraz przesyłania informacji dot. pracy katechetycznej w Diecezji.

Kasowanie konta możliwe jest na życzenie użytkownika. W tym przypadku prosimy o kontakt mailowy z Wydziałem Katechetycznym. W przypadku zgłoszenie chęci skasowania konta administrator serwisu usuwa konto oraz wszystkie dane jakie użytkownik zamieścil na stronie w procesie rejestracji konta oraz wypełniania formularza osobowego katechety.

W celu utrzymania ciągłości dyskusji usunięciu nie podlegają jednak komentarze  i wątki zamieszczone na forum. W tym przypadaku będą one podpisane jak dotyczczas. Kasowanie postów jest niemożliwe z uwagi na konieczność zachowania ciągłości dyskusji.

W celu zapewnienia porządku dyskusji oraz jej zgodności z Nauką Kościoła Katolickiego Wydział Katechetyczny zastrzega sobie prawo moderowania treści umieszczanych w serwisie.

b) formularz osobowy katechety

Formularz osobowy katechety wypełniają wyłącznie nauczyciele religii Diecezji Warszawsko-Praskiej. Dane gromadzone w ten sposób są dostępne wyłącznie ich właścicielowi, administratorowi serwisu oraz personelowi Wydziału Katechetycznego. Dane są wykorzystywane wyłącznie w celach statutowych Kościoła Katolickiego, a ich zabezpieczenie jest zgodne z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz  Instrukcją o ochronie Danych Osobowych w Działalności Kościoła Katolickiego w Polsce. Wypełnienie formularza osobowego katechety jest także formą weryfikacji użytkownika w celu nadania mu uprawnień katechety zweryfikowanego.

Wydział Katechetyczny w żaden sposób nie udostępnia tych informacji osobom trzecim.

c) newsletter

Serwis posiada bazę danych adresów mailowych użytkowników newslettera "Nowe publikacje na stronie Wydziału Katechetycznego". W trakcie rejestracji konta oraz każdorazowo po zalogowaniu na konto usługa może być wyłączona. Informacja o nowych publikacjach na stronie wysyłana jest na adresy użytkowników podane w trakcie rejestracji konta.

d) formularze kontakt

Dane wprowadzane za pomocą formularzy kontaktowych są dostępne wyłącznie personelowi Wydziału Katechetycznego i mogą być wykorzystane w bierzącej pracy Wydziału.

e) zabezpieczenie transmisji danych

Wszystkie dane wysyłane przez użytkownika w trakcie rejestracji konta, logowania na konto, odzyskiwania hasła, wypełniania formularza osobowego katechety, używania formularzy kontaktowych, dodawania komentarzy i nowych wątków na forum, oraz przeglądania treści przez zalogowanych użytkowników są przesyłane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL w formie zaszyfrowanej. W tym przypadku w oknie adresowym przeglądarki przed adresem pojawia się charakterystyczna kłódka oraz adres rozpoczyna się od https  Więcej o protokole SSL można przeczytac tutaj.

2. Udostępnianie danych o użytkownikach innym podmiotom

2.1 Serwis nie udostępnia żadnych danych o użytkownikach innym podmiotom, z zastrzeżeniem pkt.  2.2

2.2.Użytkownik wyraża zgodę na to, aby Google i jej podmioty zależne, w których posiada 100% kapitału zakładowego, mogły zatrzymywać i wykorzystywać dane, zgodnie z postanowieniami jej Zasad Ochrony Prywatności.

2.3 W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dane mogą zostać udostępnione pracownikom urzędu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

2.4 W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane osobowe użytkowników organom wymiaru sprawiedliwości.

3. Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności przez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.