dokumenty i akty prawne

Data publikacji
Informator dla katechetów 2022/23 11.09.2022 - 10:28
Informator dla katechetów 2020/21 05.09.2020 - 12:52
Informator dla katechetów 2019/20 01.09.2019 - 17:23
Informator dla katechetów 2018/19 02.09.2018 - 09:35
Informator dla katechetów 2017/18 03.09.2017 - 21:01
Uchwała w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” 11.05.2017 - 10:56
Informator dla katechetów 2016/17 02.09.2016 - 13:22
Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii. 02.06.2016 - 10:05
Zasady dotyczące organizowania rekolekcji dla uczniów szkół publicznych 22.02.2016 - 22:16
Informator dla katechetów 2015/16 03.09.2015 - 08:53
Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP 11 września 2014 r. 12.09.2014 - 09:29
Informator katechetyczny 2014/15 31.08.2014 - 06:37
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobów organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach 03.06.2014 - 12:48
Informator katechetyczny 2013/14 19.09.2013 - 22:50
Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymskokatolickiej w szkołach 19.09.2013 - 12:55
Komunikat Komisji Wychowania Katolickiego - w sprawie przygotowania do sakramentów świętych 02.09.2013 - 07:24
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli 06.08.2013 - 18:49
Dekret w sprawie I Komunii Świętej 22.04.2013 - 16:52
Oświadczenie KWK KEP w sprawie łączenia klas z religii z 9 kwietnia 2013 r. 16.04.2013 - 17:12
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 maja 2001 r. 21.12.2012 - 12:57
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2000r. w sprawie ekspertów 21.12.2012 - 12:55
Dyrektorium katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce 21.12.2012 - 12:50
Ochrona Danych Osobowych w Działalności Kościoła Katolickiego w Polsce 20.12.2012 - 13:25
Informacja MEN w sprawie nauczania religii 20.12.2012 - 13:07
Wyjaśnienie MEN w sprawie nauczania religii w szkołach w świetle rozporządzenia o ramowych planach nauczania 20.12.2012 - 13:05
Wyjaśnienie MEN - bezpłatna nauka religii w przedszkolach 20.12.2012 - 13:02
Stanowisko MEN w sprawie dodatkowych godzin z Karty Nauczyciela 20.12.2012 - 13:00
Ustawa o Systemie Oświaty (tekst aktualny) 20.12.2012 - 12:58
Korespondencja MEN i Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski 20.12.2012 - 12:55
Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii. Dz. Urz. MEN Nr 3 poz. 21 20.12.2012 - 12:53

Strony