Publikacje w ramach projektu "Wiara szuka zrozumienia"

Spotkanie katechetów podsumowujące pracę katechetyczną w roku szkolnym 2015/16

Na formacje katechetyczną zawsze spotykamy się w soboty na kilka godzin – wówczas wszyscy mamy czas na wymianę doświadczeń, pyszną kawę/herbatę, którą podejmuje nas Ks. Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej - Piotr Pierzchała.

Ostatnie spotkanie w tym roku miało charakter podsumowujący naszą pracę widzianą oczami naszych wizytatorów, do których oprócz Ks. Dyrektora i S. Cecylii należy Ks. Mariusz Czyżewski – Wicedyrektor Wydziału Nauki Katolickiej.

Lekcja otwarta w Okuniewie - o tym jak Pan Jezus nas uzdrawia

18 maja 2016 r. w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Okuniewie odbyła się lekcja otwarta. Piątoklasiści pod kierunkiem Siostry Ewy Kukiełki FMM zgłębiali temat: Jezus uzdrawia ciało. Po bardzo interesującym wprowadzeniu dotyczącym definicji cudu i jego rodzajów (cuda natury, cuda medyczne i cuda wiary), uczniowie przeprowadzili referendum na temat czy dane zjawisko jest cudem.

Lekcja otwarta w gimnazjum w Wesołej-Zielonej

W dniu 22.04.16 r. katecheci uczący w gimnazjach mieli możliwość uczestniczenia w lekcji otwartej w Gimnazjum Nr 118 im. Pierwszej Kompanii Kadrowej w Warszawie Wesołej. Katechezę dla klasy pierwszej poprowadził ksiądz Łukasz Żak. 

„Nauka i religia czyli co wspólnego mają Kościół, Akademia i… praskie technikum”

W sobotę 16.04.2016 roku w auli Kurii Diecezji Warszawsko – Praskiej odbyło się spotkanie formacyjne z serii „Wiara szuka zrozumienia” przeznaczone dla katechetów szkół ponadgimnazjalnych.

Spotkanie rozpoczęło się od koncelebrowanej Mszy świętej a następnie zastanawialiśmy się nad zagadnieniem „Nauka i religia czyli co wspólnego mają Kościół, Akademia i… praskie technikum”.

Największe przykazanie – lekcja otwarta w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach

Dnia 14 kwietnia 2015 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach odbyła się lekcja otwarta. Poprowadziła ją, w klasie czwartej Pani mgr Katarzyna Węgrzynek. Obserwatorami byli: dyrekcja, katecheci ze szkół z terenu Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz nauczyciele.

Rozstrzygnięcie konkursu dla nauczycieli

Dnia 4 grudnia zebrała się komisja konkursowa w celu wyłonienia najlepszych prac nadesłanych w ramach konkursu na konspekt lub prezentację multimedialną dotyczące relacji „Nauka – wiara”. Konkurs był adresowany do katechetów diecezji warszawsko-praskiej. W wyniku przeprowadzonych ocen przyznano następujące nagrody w dwóch kategoriach:

Strony