Lekcja otwarta w Okuniewie - o tym jak Pan Jezus nas uzdrawia

18 maja 2016 r. w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Okuniewie odbyła się lekcja otwarta. Piątoklasiści pod kierunkiem Siostry Ewy Kukiełki FMM zgłębiali temat: Jezus uzdrawia ciało. Po bardzo interesującym wprowadzeniu dotyczącym definicji cudu i jego rodzajów (cuda natury, cuda medyczne i cuda wiary), uczniowie przeprowadzili referendum na temat czy dane zjawisko jest cudem: oceniali umiejętność układania kostki Rubika przez kolegę z klasy, dokonania współczesnej medycyny (miniprezentacja przygotowana przez uczennicę) i uzdrowienia, które dokonały się za przyczyną św. Jana Pawła II. Potem analizowali fragment Ewangelii o uzdrowieniu niewidomego i wypełniali receptę wystawioną przez Jezusa Chrystusa Mistrza Lekarzy. A w końcu – oczywiście pod kierunkiem Siostry Ewy - omówili szczególny lek przekazany przez Jezusa, czyli sakrament namaszczenia chorych.

Przez całą lekcję s. Ewa korzystała z tablicy multimedialnej aktywizując uczniów, wyświetlając potrzebne teksty i zdjęcia oraz przygotowane pomoce i teksty; wcale nie korzystała z tradycyjnej tablicy i kredy.

Na koniec każdy otrzymał karteczkę z lekiem z Niebieskiej Apteki, który ma pomagać w naszych niedomaganiach. Były tam m.in. humorilina, cierpliamidyna, uporamiyna, lenipiryna, multidoskonalina.

Po zakończeniu zajęć był czas na ich omówienie. Obserwatorzy w swoich wypowiedziach zwracali uwagę na dynamikę lekcji, zaangażowanie Siostry Ewy, podziwiali jej swobodę w korzystaniu z multimediów, a także na zainteresowanie uczniów tematem oraz ich aktywność na zajęciach. A niektórzy zazdrościli własnej, tak dobrze wyposażonej sali lekcyjnej.

Jolanta Karwowska

Data publikacji: 
21.05.2016