Pielgrzymka maturzystów Diecezji Warszawsko-Praskiej na Jasną Górę

W roku szkolnym 2016/2017 pielgrzymka maturzystów naszej diecezji na Jasną Górę odbędzie się w środę 19 października 2016 roku. Zasady jej organizowania są takie same jak w ubiegłych latach. Zapraszamy na to spotkanie Maturzystów wszystkich szkół naszej diecezji wraz z nauczycielami. Warto na ten wyjazd pielgrzymkowy zabrać także dyrektorów szkół.

Ponieważ termin październikowy pielgrzymki został dobrze przyjęty, podtrzymujemy decyzję o organizowaniu pielgrzymki maturzystów w przedostatnią środę października.

Szczegółowe informacje i program pielgrzymki zostaną przekazane poprzez stronę internetową Wydziału Nauki Katolickiej.

Data wydarzenia: 
19.10.2016 - Od 10:00 do 15:30